MAJLIS PERASMIAN PAMERAN KHAS "KARYA-KARYA" TUAN YANG TERUTAMA