Batu Sumpah

  • Opening Hours

    9.00 am - 5.00 pm daily

'Batu Sumpah Mengikut Parlambagaan'  merupakan Batu Sumpah yang masih relevan selagi Persekutuan Malaysia masih wujud. Sebelum itu Batu sumpah ini diletakkan di kawasan Jabatan Tanah dan Ukur Keningau kemudian dipindahkan ke Pejabat Daerah Keningau dan akhir sekali ke Muzium Warisan Keningau di pada tahun 2018 sebagai tapak tetapnya.  

Batu Sumpah ini telah didirikan dan dirasmikan pada Tahun 1964 sebagai sumpah rakyat pedalaman dalam pembentukkan Malaysia dengan mengenakan 5 syarat utama disebaliknya pula rakyat pedalaman akan taat setia dalam Persekutuan Malaysia. Sehingga sekarang, Batu Sumpah ini masih di kunjungi oleh masyarakat tempatan atau Bobolian untuk menjalankan upacara 'Moningolig' . 

How To Contact Us

Correspondence Address

Muzium Warisan Keningau,
Peti Surat 2753, Jalan Kali,
Taman Mahathir,
89007 Keningau, Sabah

Telephone

(+60) 087 - 339126

Fax

(+60) 087 - 339 159

Contact Person

Encik Maxmillian S. Takong

Email

Maxmillian.Takong@sabah.gov.my, Muzium.Sabah@sabah.gov.my