Batu Sumpah

'Batu Sumpah Mengikut Parlambagaan'  merupakan Batu Sumpah yang masih relevan selagi Persekutuan Malaysia masih wujud. Sebelum itu Batu sumpah ini diletakkan di kawasan Jabatan Tanah dan Ukur Keningau kemudian dipindahkan ke Pejabat Daerah Keningau dan akhir sekali ke Muzium Warisan Keningau di pada tahun 2018 sebagai tapak tetapnya.  

Batu Sumpah ini telah didirikan dan dirasmikan pada Tahun 1964 sebagai sumpah rakyat pedalaman dalam pembentukkan Malaysia dengan mengenakan 5 syarat utama disebaliknya pula rakyat pedalaman akan taat setia dalam Persekutuan Malaysia. Sehingga sekarang, Batu Sumpah ini masih di kunjungi oleh masyarakat tempatan atau Bobolian untuk menjalankan upacara 'Moningolig' . 

How To Contact Us

Correspondence Address

-

Telephone

-

Fax

-

Contact Person

-

Email

-